Vanaf 19 december is in museum TwentseWelle de internationaal hoog aangeschreven fotomanifestatie Noorderlicht te zien. Curator Wim Melis selecteerde speciaal voor TwentseWelle zo’n 70 werken uit An Ocean of Possibilities, de 21e expositie van Noorderlicht die geproduceerd is samen met het Singapore International Photography Festival (SIPF).

Geïnspireerd door de groeiende zoektocht naar andere mogelijkheden om onze gezamenlijke toekomst vorm te geven, zoekt An Ocean of Possibilities naar het daadkrachtig potentieel van hen die dwars op de status quo een eigen koers uitzetten.

Dit kunnen particulieren of kleine gemeenschappen zijn, bedrijven die denken in termen van duurzaamheid, of sociale ondernemingen. Ongeacht hun vorm proberen ze een betere toekomst te realiseren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen, zelfs als dat onzekerheid in het vooruitzicht stelt. Sommige politieke analisten spreken van de uitdagingen waar we voor staan als een crisis of agency. Ze gebruiken de term om de strijd te duiden rond de mondiale bedrijven en hun financiële macht, die met hun overwicht de gewone mens reduceren tot een passieve rol als consument of toeschouwer, of als leverancier van steeds goedkopere arbeid. Omdat de effecten van deze strijd rond vertegenwoordiging en zeggenschap ons steeds directer raken, wordt deze crisis ook als een vraag naar ons eigen handelen ervaren. Sommigen zien dit als een uitdaging om de zeggenschap over wie en wat hun leven bepaalt terug te veroveren.

Tegelijkertijd raken we erin geoefend onszelf te zien als bewoners van een planeet. We zijn ons er terdege bewust van geworden, dat de gedeelde verantwoordelijkheid voor een in wezen fragiele thuisbasis – en nog steeds de enige die we hebben – niet bij de grenzen van het eigen land ophoudt, maar zich tot de hele planeet verhoudt. Onder de jongere generaties, die in het tijdperk van het internet en wereldwijde mobiliteit zijn opgegroeid, begint zich een begrip te ontwikkelen van wat wereldburgerschap zou kunnen inhouden. Zij zijn ook degenen die zich afvragen, zoals kunstenaar, ingenieur en activist Natalie Jeremijenko in een recent interview deed: “What to do (…) in the face ofso many environmental and political challenges. What do I do as an individual, collective, or community? How do we produce a desirable future? Do we have any agency to imagine and redesign our collective relationship to natural systems? Can we make desirable imaginative changes?”

Dat zijn de vragen waarop An Ocean of Possibilities een antwoord zocht. Het is een voorlopige kaart met vele nog onbevaren wateren. Op deze kaart vinden we ogenschijnlijk ongerelateerde groepen mensen, die veranderingen in gang zetten die wellicht gering lijken, maar die zouden kunnen uitgroeien tot brede bewegingen die de loop van de geschiedenis veranderen. Het maakt zichtbaar hoe we het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen waarvoor we ons geplaatst zien, niet geleid door een utopische droom, maar door te proberen de krachten van het heden, die ons willen doen geloven dat onze toekomst in steen is gehouwen, te hacken.

An Ocean of Possibilities was het centrale thema van de Noorderlicht 2014 Fotomanifestatie. Deze tentoonstelling toont een selectie uit de daar gepresenteerde verhalen. Zie voor het volledige project de gelijknamige catalogus of de Noorderlicht website: www.noorderlicht.com.

Locatie: Museum TwentseWelle, Het Rosendaal 12, 7523 XG Enschede
Datum:
19 december 2014 11:00 – 15 februari 2015 17:00
Productie: Stichting Fotografie Noorderlicht
Curator: Wim Melis